صفحه اصلی قبول دعاوی امور موکلین پیام های کاربران گالری تصاویر سایت های مرتبط بیوگرافی تماس با ما  
 
کانون های وکلای دادگستری

کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

کانون وکلای دادگستری اردبیل

کانون وکلای دادگستری اصفهان

کانون وکلای دادگستری البرز

کانون وکلای دادگستری بوشهر

کانون وکلای دادگستری خراسان

کانون وکلای دادگستری خوزستان

کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد

کانون وکلای دادگستری قزوین

کانون وکلای دادگستری قم

کانون وکلای دادگستری لرستان

کانون وکلای دادگستری مازندران

کانون وکلای دادگستری مرکز

کانون وکلای دادگستری مرکزی

کانون وکلای دادگستری همدان

کانون وکلای دادگستری کردستان

کانون وکلای دادگستری کرمان

کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام

کانون وکلای دادگستری گلستان

کانون وکلای دادگستری گیلان

 
 

حقوق اراضی شهری در محدوده و حریم

04 دی 1395
قوانين مرتبط با وظايف ساير دستگاههاقانون حفظ حریم و ایمنی راهها در خصوص ساخت و ساز های غیر مجاز ادامه ...

04 دی 1395
قوانین و مقررات با ساخت و سازهای غیر مجازتکلیف ماده 100 قانون شهرداری و تبصره 1 آن در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز ادامه ...

04 اردیبهشت 1395
قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی ادامه ...

21 فروردین 1395
رأی وحدت رویه شماره 725 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادامه ...

17 بهمن 1394
تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهریضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری (مصوب ۱۲/۱/۱۳۶۱ شورای عالی شهر سازی ) ادامه ...

14 بهمن 1394
اصلاحات ارضیقانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی نوزدهم دی ماه 1340 ادامه ...

14 بهمن 1394
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونیآیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی ادامه ...

14 بهمن 1394
تعاریف محدوده و حریم شهرقانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ادامه ...

14 بهمن 1394
قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی‌آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری ادامه ...

14 بهمن 1394
تغییر کاربریضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ادامه ...

03 بهمن 1394
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرجمصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج ادامه ...

03 بهمن 1394
ضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهریضوابط و مقررات تفکیک باغات و مزارع در محدوده شهری (مصوب ۱۲/۱/۱۳۶۱ شورای عالی شهر سازی ) ادامه ...

26 دی 1394
قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی نوزدهم دی ماه 1340واگذاری زمین به افراد حایز شرایط در ماده پانزدهم به شرح زیر خواهدبود: اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا" به زارعین ادامه ...

26 دی 1394
حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنهامحدوده شعر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن ل ادامه ...

26 دی 1394
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهریضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری ، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری ، بر حسب اینکه د ادامه ...

09 دی 1394
اراضی شهریاراضی شهری ادامه ...

09 دی 1394
آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهریآیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری ادامه ...

09 دی 1394
قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی ۲۸/۴/۱۳۶۸ ادامه ...

09 دی 1394
قانون زمین شهریبه منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ادامه ...